AD_ Wide Top

Vacancy


below social share detail page adv


loading...

रेडियो अडियो प्रा.लि.नेपालकै प्रतिष्ठित संचार संस्था हो । हाम्रो कम्पनी अहिले रेडियो कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण बाहेक अनलाईन न्युजपोर्टल Gufgaf मा सक्रिय छ । Forseenetwork मार्फत् अनलाईनमै भिडियो कार्यक्रम उत्पादनमा प्रशारणमा बिस्तारित हुँदैछ भने मोवाईल एप Joktantra मार्फत् आफ्ना पाठक, दर्शक र स्रोतासँग नजिक छ । त्यसैले अहिले हामीलाई सकारात्मक र व्यवसायीक सोच भएका केहि सिर्जनशिल जनशक्तिको आवश्यकता छ । ईच्छुक , सक्षम जनशक्तिले तल उल्लेखित सेवा र शर्त बमोजिम काम गर्न ईच्छुक भए mdradioaudio@gmail.com , १ प्रति फोटो तथा शैक्षिक र अन्य प्रमाण पत्र पेश गर्न हुनु आहवान गरिन्छ । हामी कम्पनीको उन्नतिको लागि टिमवर्कमा विश्वास गर्छौ । सकारात्मक सोच र सिर्जनशिलता कम्पनीको मुल मन्त्र हो । आउनुहोस् सँगै काम गरौं ।


पदः कार्यक्रम निमार्ता/ प्रस्तोता / सिनियर सम्बाददाता —/कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण शाखा
सेवा : करार सेवा (पुर्ण कालीन)
योग्यता :  कम्तिमा स्नातक तह उर्तिण भई रेडियो वा अनलाईनमा ३ बर्षको कार्य अनुभव । कम्युटरमा अडियो सफ्टवेयर सम्बन्धी                               ज्ञान भएको हुनु पर्ने । नेपाली र अंग्रजी टाईपको अनुभव आवश्यक छ ।
आवश्यक संख्याः  पुरुष ३ /महिला ३

आबेदन पठाउनु पर्ने अन्तिम मिति २०७४ साल मंसीर ६ गते  


कार्य बिवरण : मानोरञ्जन सम्बन्धी समाचारका बारेमा जानकार रहि नियमित रुपमा रेडियो, अनलाईन वा युट्वका आवश्यक पर्ने कार्यक्रम वा समाचार उत्पादन गर्ने । रेडियोमा प्रशारण हुने बिज्ञापन लेख्ने , बोल्ने सँगै निमार्ण गर्ने । कम्पनीको उदेश्य अनुसार फरक शैली र तरिकामा रेडियो वा युट्वका लागि कार्यक्रम उत्पादन गर्ने । यस्तो कार्यका लागि कार्यकारी सम्पादक वा प्रमुख कार्यक्रम निमार्तासँग समन्वय गर्ने । कार्यक्रम उत्पादन वा समाचारका लागि फिल्ड जानु पर्नेछ । कार्यक्षेत्र कम्पनीको मुख्य कार्यालय नयाँबानेश्वर काठमाडौंमा रहनेछ तर कम्पनीले आवश्यक ठानेमा तपाईलाई दिईएको जिम्मेवारी र कार्य क्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्ने छ ।


पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा

बिषयशिर्षक                                         मासिकभुक्तानी                                         कैैफियत

न्युनतम तलब स्केल           १९५००।
ईन्धनभत्ता (यातायात )          १०००।—
संचार भत्ता               ५००।—
खाजाभत्ता                  
अतिरिक्त                १५००।—
जम्मा                 २२५००।—

नोट: सेवा अवधिको ६ महिना पुरा भए पछि बार्षिक चाडबाड भत्ता नियमानुसार उपलब्ध गराईने छ ।


बिदा सम्बन्धमा
दशै                         १० दिन
तिहार                        ५ दिन
शिवरात्री                       १ दिन
माघे सक्रांन्ति                     १ दिन
फागुपुर्णिमा                      १ दिन
जनै पुर्णिमा                      १ दिन
अन्यबार्षिक                 तलव कट्टा नहुने गरि बढीमा ३ दिन एक मुष्ट ४ पटक सम्म बिदामा बस्न सक्नु हुनेछ ।

पदः मार्केटिंग/बिज्ञापन तथा बिजनेश डेभलोमेन्ट अधिकृत — मार्केटिंग तथा बिजनेश डेभलोमेन्ट शाखा
सेवा : करार सेवा (पुर्ण कालीन )
योग्यता : कम्तिमा स्नातक तह उर्तिण भई रेडियो वा अनलाईनमा ३ बर्षको कार्य अनुभव । कम्युटर सफ्टवेयर सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनु पर्ने । नेपाली र अंग्रजी टाईपको अनुभव आवश्यक छ ।

आवश्यक संख्याः पुरुष ३ /महिला ३

आबेदन पठाउनु पर्ने अन्तिम मिति २०७४ साल मंसीर ६ गते  


कार्य बिवरण : कम्पनीबाट संचालित अनलाईन, रेडियो र युट्वका लागि सम्भावित बिज्ञापनदाताको छनौट गर्ने । बिज्ञापनदातासँग सहकार्यका लागि एप्रोज गर्ने । आवश्यक परे कम्पनीको ब्राण्ड र आचार संहिता बिपरित नहुने गरे बिज्ञापनदाताको आवश्यकता र लक्ष्य अनुसार सुहाउने कार्यक्रम वा समाचार वा अन्य उत्पानद गर्न आफु भन्दा सिनियरलाई सिफरिस गर्ने । तोकिए बमोजिम दैनिक, मासिक वा बार्षिक बिजनेश टार्गेट पुरा गर्ने । साप्ताहित तथा मासिक रुपमा बिजनेश प्लान गर्ने । नयाँ बिज्ञापनदाता खोज्ने, सँगै भएका वा पुराना बिज्ञापनदातालाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने । यस्तो कार्यका लागि नियमति फिल्ड जानु पर्नेछ । कार्यक्षेत्र कम्पनीको मुख्य कार्यालय नयाँबानेश्वर काठमाडौंमा रहनेछ तर कम्पनीले आवश्यक ठानेमा तपाईलाई दिईएको जिम्मेवारी र कार्य क्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्ने छ ।

रेडियो प्रशारण तथा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गृह, अनलाईन सर्भिस तथा कम्पनीले दिएको जिम्मेवारी सँग लगभग वा ठ्याक्कै मिल्ने उस्तै प्रकृतिको अर्को कम्पनीमा काम गर्न यस कम्पनीले निषेध गर्नेछ । यो बाहेक अन्य कुनै पनि संघ संस्थामा, आंशिक रुपमा काम गर्नु अघि कम्पनीको पूर्व लिखित स्विकृत लिनु पर्ने छ ।

कम्पनीको मुख्य उदेश्य र कार्यक्षेत्र रेडियो प्रशारण तथा संचारसँग सम्बन्धीत भएकोले जुन सुकै अवस्था वा समयमा कम्पनीले जुनसुकै सिफ्टमा वा आवश्यकपर्दा बिशेष अवस्थामा विशेष सेवा सुविधा तथा भत्ताको सुविधा सहित काममा खटाउन सक्नेछ ।

यो वाहेक तपाईले दैनिक कार्य संचालनका लागि गर्नु पर्ने थप जिम्मेवारी करार पत्रमा उल्लेख भए अनुसार हुने छ । तपाँईको काम तथा प्रगतिका वारेमा प्रत्येक ६÷६ महिनामा मूल्याङ्कन गरिने छ । कम्पनीको नियमित कार्यालय समय बिहान १० बजे देखि साँझ६ बजे सम्म हुनेछ ।

पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा

बिषय शिर्षक                                                   मासिकभुक्तानी                                                   कैैफियत

न्युनतम तलब स्केल                      १९५००।—
ईन्धनभत्ता(यातायात )                      ३०००।—
संचार भत्ता                          २०००।——
खाजाभत्ता                           ३०००।—
अतिरिक्त                           १०००।—
जम्मा                             २८५००।—

नोट : सेवा अवधिको ६ महिना पुरा भए पछि बार्षिक चाडबाड भत्ता नियमानुसार उपलब्ध गराईने छ ।

बिदा सम्बन्धमा
दशै                         १० दिन
तिहार                        ५ दिन
शिवरात्री                       १ दिन
माघे सक्रांन्ति                     १ दिन
फागुपुर्णिमा                      १ दिन
जनै पुर्णिमा                      १ दिन
अन्यबार्षिक                 तलव कट्टा नहुने गरि बढीमा ३ दिन एक मुष्ट ४ पटक सम्म बिदामा बस्न सक्नु हुनेछ ।

gufgaf.com मा बिज्ञापन दिन ९८०१०८१६१० / ९८०१०५०८८७ मा फोन गर्नुहोस | भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस | रेडियो अडियोका कार्यक्रम डाउनलोड गर्ने वा लाईभ सुन्न एवंम रेडियो अडियोमा बिज्ञापनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस |

     


Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

थप समाचार

सम्बन्धित समाचारहरु


Sidebar khuldulee top adv

khuldulee.com

Sidebar khuldulee below adv

धरैले पढेको

testयुट्युबमा हिट भयो ‘लुट–२’

Footer Fix Banner
Share
Share
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com